Auditoría Web en Galicia

Son momentos difíciles no mundo empresarial, é unha realidade que todos os mercados están tendo un trasvase de clientes para o online. Ter unha páxina web, non garantiza ser competitivos, é na maioría das ocasóns existen moitos aspectos técnicos que provocan unha ineficaz presenza online.

Antes de empezar a explicarche que é unha AUDITORÍA Web, propóñoche unha de forma totalmente gratuita do dominio que ti nos indiques, sólo tes que pedila.

¿Podemos resolver os problemas dunha web sen coñecelos?, ¿cómo se descubren os problemas económicos dunha empresa?, a contestación é a mesma unha AUDITORÍA, e nesta ocasión unha Auditoría Web.

Cando falamos dunha Auditoría Web, estamos diante dun análisis donde se descubre si o facemos mellor ou peor, ca nosa competencia respecto das directivas que marcan os buscadores.

Todos os proxectos web que son competitivos, teñen información sobre eles mesmos e a súa competencia, que lles axuda a plantexar a mellor estratexia, en función das directivas que teñen e cambian continuamente os buscadores como Google.

¿Acaso un empresario non lle gustaría saber a facturación e beneficios que teñen todas as empresas da súa competencia?, ….pois información como esta é a que se consigue cunha Auditoría Web.

Estructura dunha Auditoría Web

Posto que unha Auditoría Web ten que analizar canto de bos somos a ollos dos buscadores, teremos que analizar unha serie de requisitos técnicos que normalmente asociamos co Posicionamento Orgánico ou SEO.

O Posicionamento Orgánico ou SEO engloba aquelas estratexias que facilitan que unha web teña mellores posicións nos rankings de Google, e normalmente dividimos estas en dous tipos:

SEO OnPage

Aquí valoramos todas aquelas características que podemos modificar na propia web e que nos vai facilitar ser máis competitivos, por exemplo si usando un tipo de código conseguimos que a web sexa máis rápida esta terá un posicionamento mellor respecto das que son máis lentas.

A continuación vamos a relacionar algunhas cousas que se chequean en todas as Auditorias a nivel SEO OnPage:

Páxinas indexadas

Referímonos a cales son as páxinas que teñen leidas e arquivadas os buscadores, por raro que nos parezca, a veces algunha web non compite nos buscadores simplemente porque impide cun código a indexación da web. Aínda que tamén temos que ter en conta, que non todas as urls nos interesa telas indexadas, xa que estamos a repartir a nosa autoridade entre moitos. Como dí o refrán “donde comen 3 comen 4, …pero quedan con algo máis de fame” e nesto tamén.re” y en esto también.

Caché

Estamos ante a memoria que usan os buscadores, é obvio que é moi importante xestionar de forma correcta a versión da nosa web. ¿Alguen cree irelevante ter archivada a primera versión da nosa web?, ¿non será máis interesante, que se se indexe a web unha vez correxidos todos os erros ortográficos?.

Contido duplicado

As falsificacións non lle gustan a niguén, e en moitas ocasións están penalizadas. Google tampouco é unha excepción, temos que ser moi coidadosos e comprobar que os nosos contidos son orixinais, do contrario teremos repercusións negativas.

Imaxes con ALT

Estamos diante dunha etiqueta que nos permite describir cada imaxe sin vela, ¿cómo credes que leen as páxinas os invidentes?. Pois esta etiqueta descriptiva permite que as nosas imaxes sexan accesibles para calquera persoa, e isto é algo que os buscadores consideran moi importante. Por tanto intenta revisar as túas imaxes e comprobar cales son as que non teñen esta etiqueta alt cuberta.

Titles e descriptions ben redactadas

Estamos ante duas etiquetas/elementos que son os que amosan nos resultados dos rankings/serps dos buscadores. ¿Cantas veces seleccionamos unha ou outra posición nos resultados de Google en función do texto que aparece, e que nos “engancha” máis que a nosa competencia?, pois si sabemos que eses datos son importantes para competir, teremos que revisar sobre todo o seu tamaño (número de caracteres), e que os nosos textos sexan máis persuasivos que os demais.

Enlaces rotos

¿Quen acepta como válido unha habitación de hotel na que non funciona a TV?, pois os enlaces rotos, son enlaces dentro da nosa web que non esán operativos. E poden ser internos (algún recursos dentro do propio dominio), ou externos a outros dominios e que ahora xa non están dispoñibles.

Os buscadores teñen en conta que os enlaces non teñan erros 404, é decir que estén rotos e que non teñan ningunha operatividade, si a tua web contén este tipo de enlaces, seguramente perxudique o tu SEO posto que a experiencia de usuario será deficiente para o teu visitante.

Sitemap

Canto máis facilitemos o acceso da nosa web ós buscadores, máis en consideración nos terá o buscador. O sitemap é un documento donde se estructura en formato xml todos os contidos da nosa web. Aínda que nos parezca mentira, existen moitos proxectos en internet que non teñen este documento, e estamos ante algo moi sinxelo de ter.

Peso da páxina

¿Canto tempo esperamos habitualmente a que cargue unha páxina web, cando navegamos?, pois esto mesmo o pensan os buscadores, e tamén conclúen, que si a nosa web ten arquivos moi pesados para ser descargardos, pode haber xente que non teña esas posibilidades de velocidade na súa rede, e por tanto estamos dificultando a nosa accesibilidade a algúns usuarios.

Etc.

Existen moitos máis aspectos técnicos, que deben ser analizados a nivel interno dentro da nosa web, e que van afectar en maior ou menor medida a nosa competitividade (Google non aplica a mesma importancia a todas as variables, e os nosos competidores tampouco terán a mesma puntuación en todas estas caraceterísticas).

SEO OffPage

Ahora vamos a ver todos aqueles aspectos, que afectan o noso posicionamento orgánico, e esta manipulación non se realiza dentro da nosa web. Estamos falando de variables que se crean, xestionan, etc en webs e proxectos externos o noso.

Evidentemente cada sector é diferente, en algúns terá máis importancia unhas opcións que outras, pero o que deberemos considerar sempre é que estas opcións teñen que verse relativizadas a como o xestiona a nosa competencia online.

Linkbuilding

Un backlink ou enlace de retroceso, é aquel que se fai dende unha web externa señalando á nosa, e permite que o visitante desa web allea a nos chegue o noso proxecto clicando nese enlace.

A este tipo de backlinks os buscadores considéranos como recomendacións, e por tanto ¿cantas máis recomendacións mellor?, si e non. Explícome, sempre terá moito máis valor un enlace dende unha web da nosa mesma temática e con moito tráfico ou autoridade que dende unha web que non teña esa mesma afinidade e importancia.

Pero tamén deberemos considerar donde está ubicado o noso enlace, o texto co que se enlaza, etc.

E o máis importante, os buscadores pretenden que o linkbuilding non exista, é decir que nadie teña unha estratexia na que forzar a creación destes enlaces, polo que esta creación ten que aparentar moita naturalidade, é decir non pode verse un patrón que permita identificar un traballo ou esforzo na obtención destas recomendacións. Sexamos claros, ese perfil natural é diferente en cada sector, ….ademáis de considerar de si son enlaces dofollow/nofollow, si é enlace en perfís, ou no texto, etc.

Competencia, tráfico e fortalezas

¿A qué empresa non lle gustaría saber o nivel de facturación da sua competencia?, ….pois iso e moito máis podemos coñecelo da nosa competencia online.

Podemos saber a estratexia online que ten a nosa competencia, por exemplo si se centra no posicionamiento orgánico ou basa a súa captación de clientes potenciais no pago de publicidad online.

Podemos intuir si un competidor vai empezar a vender un producto novo, xa que empeza a publicar contido sobre unha determinada temática.

Podemos analizar as fortalezas e debilidades que ten un proxecto online, pero sexamos realistas e conscientes, igual que nos podemos observar o que fai a nosa competencia, eles tamén poden facer o mesmo connos, e os proxectos online con máis éxito analízano todo.

Estudio de KW e viabilidade

¿Estamos seguros que a forma que temos de buscar información en internet é a que usa a maioria da xente?, ….sorprenderíache saber a cantide de curiosidades que poñen os usuarios de Google, Bing, etc. nas suas búsquedas.

É fundamental ter en conta que un estudio de palabras clave ofrécenos información moi valiosa, e permítenos eliminar a posibilidade de traballar en proxectos sen viabilidade. Si, existen moitos proxectos que por non ter analizado o tráfico real, é decir o público potencial dun producto, perden o tempo en esforzos de vender algo que ninguén demanda, por poñer un exemplo moi básico, si en internet sólo se demandan bolígrafos de tinta negra, ¿ten sentido vendelos con tinta azul?.

Pois este tipo de cousas son as que temos que evitar, ter información real de que productos demanda a xente, e cal é a cantidade desta demanda, permítenos saber si cos nosos marxes é viable o esforzo que pretendemos realizar.

Ferramentas para realizar unha Auditoría Web en Galicia ou en calquer outro lugar

Cando digo neste antetítulo que as ferramentas se usan “en Galicia ou en calquer outro lugar”, quero deixar claro que o mercado no que estamos competindo é global, e que temos que ter as mesmas posibilidades de información que calquer outro proxecto que compita connos dende cualquer lugar, sexa en Lugo, Ourense, Coruña, Pontevedra ou dende fora de Galicia.

Vamos a realizar un repaso de todas estas ferramentas que se usan nas auditorías, e así poderemos comprobar cales son as opcións máis interesantes para usar en función dos datos que demandemos en cada caso, e tamén poderemos ver os custes que teremos que soportar.

Ferramientas Online para Auditorías

Gratuítas

Pago

Software de escritorio para Auditorías

Gratuítas

Pago

Como se pode comprobar estamos ante un abanico de posibilidades moi amplo, e que está en continua evolución, algunhas ferramentas que usamos fai un par de anos xa non existen e aparecen outras para sustituilas ou funcións que antes non necesitabamos ahora si as requerimos.

Por tanto, para poder realizar unha boa auditoría web, ademáis de dispoñer das ferramentas necesaria, o cal nalgúnscasos supón un coste excesivo, teremos que saber usalas, e podemos comprobar que existen miles de tutoriais que nos explican como usalas, aínda así a curva de aprendizaxe é moi alta na maioría dos casos. E non sempre é viable ter un coñecemento profundo de todas as ferramentas, e todas e cada unha das actualizacións que propoñen as súas funcións.

Auditoría WEB GRATIS

Tal y como te indiqué al inicio de este artículo, te regalo la posibilidad de tener una AUDITORÍA reducida para tu proyecto web sin coste ninguno, tu me dices el dominio que quieres que analice y un email a donde quieres que envíe el informe y yo te lo remito con información sobre el proyecto, así de sencillo.

Estamos ante un oferta que está limitada a proyectos de Galicia, ya que quiero ayudar a mis vecinos a que potencien sus proyectos online.


Si envías el email estás aceptando las condiciones LOPD para contactos comerciales posteriores.